Katedra matematiky

Vyčichlova soutěž
15. 6. 2017

Výsledky

1. místo
Ing. Filip Šmejkal (Dok., obor SI/F)
Osově souměrné membrány proměnné tloušťky

Ing. Marek Tyburec (Dok., obor SI/F)
Modular-Topology Optimization of Truss Structures Composed of Wang Tiles

Kalin Ivanov (1. roč., obor CE/BS)
Earthquake's effect on a multistory building: a simple model

Liya Gaynutdinova (2. roč., obor A)
Zaručený horní odhad algebraické chyby numerického řešení eliptické diferenciální rovnice
2. místo
Michal Šmejkal (2. roč., obor SI)
Plastická analýza rámových konstrukcí

Evžen Korec (3. roč., obor SI)
Ztráta stability prostě podepřeného prutu při použití Timošenkovy teorie ohybu prutu
3. místo
Petra Millarová (3. roč., obor G)
Smoothing of spectrometric data

Viktorie Vaňková (2. roč., obor A)
Modifikace přímkových ploch
4. místo
Bc. Oleksiy Maybrodskyy, Bc. Michal Karásek (Mgr., obor G)
Transformace a určení přesnosti geodetických souřadnic v R-projektu
5. místo
Marek Fáber (3. roč., obor G)
Využití geomatických metod pro dokumentaci polního vojenského opevnění

Bc. Petr Bezděka (Mgr., obor G)
Distribuce a kontrola kvality GNSS dat v rámci národní a evropské výzkumné infrastruktury

Bc. Jan Zachariáš (Mgr., obor G)
Moderní možnosti zpracování historických fotografických dat ze syrského Aleppa

Bc. David Bartoň (Mgr., obor SI)
Dřevěná hala ve Vrchlabí

Ceny sponzorů

Kalkulačka od firmy B2Comp
Kalin Ivanov (1. roč., obor CE/BS)
Earthquake's effect on a multistory building: a simple model