Katedra matematiky

Vyčichlova soutěž
14. 6. 2018

Výsledky

1. místo
Lenka Dohnalová (4. roč., obor SI)
Vliv relaxace betonu na hodnotu vnitřních sil od sedání podpěry mostu

Ondřej Faltus (4. roč., obor SI)
Konstitutivní model Cam-Clay

Evžen Korec (4. roč., obor SI)
Variační přístup k popisu obecně zatíženého pružného prutu

Margarita Kuvaldina (4. roč., obor SI)
Genetic Algorithm Optimization of Concrete Structures

Ing. Martin Ladecký (Dok., 1. roč.)
Isogeometrická analýza a její použití v mechanice kontinua
2. místo
Patrícia Benková (4. roč., obor SI)
Využitie neurónových sietí pre tvorbu materiálových modelov

Jindřich Brzobohatý (3. roč., obor G)
Numerická kalibrace vertikální indexové chyby pozemního prostorového optického skeneru

Aneta Bulíčková (4. roč., obor SI)
Tvorba a aplikace výpočetní pomůcky pro stanovení vnitřních sil na deskách

Liya Gaynutdinova (3. roč., obor A)
Comparison of Some Reduced Basis Algorithms for Parametric Differential Equations

Bc. Karolina Nedomová (Mgr., 1. roč., obor SI)
Výpočet průhybu na železobetonovém nosníku v Matlabu

Bc. Stanislav Zažirej (Mgr., 2. roč., obor SI)
Optimalizace betonové konstrukce pomocí genetického algoritmu

3. místo
Tomáš Bouček (3. roč., obor G)
Studie o vyrovnání geodetických sítí se společnými body

Bc. Michael Kala, Bc. Petra Pasovská (Mgr., 1. roč., obor G)
Robustní metody v geostatistice – porovnání robustních a nerobustních modelů

Bc. Michal Karásek (Mgr., 2. roč., obor G)
Fourierovy koeficienty modelu gravitačního potenciálu Země

Bc. Radek Novotný, Bc. Michal Janovský (Mgr., 1. roč., obor G)
Geostatistika v R studiu. Porovnání teplot v ČR v roce 1953 a 2017

Martin Turek (2. roč., obor SI)
Optimalizace příhradových konstrukcí

Ceny sponzorů

Kalkulačka od firmy B2Comp
Lenka Dohnalová (4. roč., obor SI)
Vliv relaxace betonu na hodnotu vnitřních sil od sedání podpěry mostu
Kalkulačka od firmy IKAN partner
Martin Turek (2. roč., obor SI)
Optimalizace příhradových konstrukcí