K101 K101 FSv ČVUT
k101

Matematika 1A

Hodnocení zkoušky

Matematika 1A

Hodnocení zkoušky (známka z předmětu)

Vytisknout

Zkoušková písemka se skládá ze čtyř částí.
Ze zkouškové písemky je možné získat nejvýše 50 bodů, (13 bodů z diferenciálního počtu - 1. příklad, 12 bodů z úlohy na extrém - 2. příklad, 13 bodů z lineární algebry - 3. příklad a 12 bodů z analytické geometrie - 4. příklad). Diferenciální počet a úloha na extrém tvoří první blok příkladů; lineární algebra a analytická geometrie tvoří druhý blok.

Nutnou podmínkou pro získání známky lepší než F je zisk:

  1. alespoň 25 bodů ze zkouškové písemky,
    z toho pak
  2. alespoň 5 bodů z prvního bloku příkladů zkouškové písemky
    a současně
  3. alespoň 5 bodů z druhého bloku příkladů zkouškové písemky.

Při nesplnění kterékoliv z těchto tří podmínek je výslednou známkou ze zkoušky F.

Při splnění všech požadavků se výsledná známka určuje podle tabulky

024=F (nedostatečně)
2529=E (dostatečně)
3034=D (uspokojivě)
3539=C (dobře)
4044=B (velmi dobře)
4550=A (výborně)
statistika Design stránek: Stanislav Olivík, 2011