K101 K101 FSv ČVUT
k101

Matematika R1

Hodnocení zkoušky

Matematika R1

Hodnocení zkoušky (známka z předmětu)

Vytisknout

Zkouška v letním semestru 2019/2020 probíhá distanční formou prostřednictvím softwarových platforem (Moodle, Microsoft Teams). Skládá se ze zkouškové písemkyústní části. Zkouškové termíny jsou vypisovány v KOSu.

Pro přihlášení ke zkouškovému termínu je vyžadován udělený zápočet zapsaný v KOSu a úspěšně vykonaná zkouška z předmětu Matematika R1.

Pro absolvování zkouškového termínu se požaduje zajištění odpovídajícího provozuschopného hardwarového a softwarového vybavení: počítač s kamerou a mikrofonem, webový prohlížeč pro zobrazení aplikace Moodle, program Microsoft Teams, fotoaparát (například v mobilním telefonu) nebo scanner a funkční internetové připojení.

Požadované znalosti ke zkoušce vyplývají z harmonogramu předmětu.

Zkoušková písemka je zadána ve webové aplikaci Moodle. Celkový čas pro její vypracování a odeslání řešení je 100 minut. Ověření totožnosti je realizováno prostřednictvím Microsoft Teams.

Písemka se skládá ze čtyř příkladů.

Z písemky je možné získat celkem nejvýše 30 bodů.


Výsledná známka se určuje z celkového počtu bodů podle tabulky

014=F (nedostatečně)
1517=E (dostatečně)
1820=D (uspokojivě)
2123=C (dobře)
2426=B (velmi dobře)
2730=A (výborně)

Upozornění: Ústní část – pohovor je nedílnou součástí zkoušky. Probíhá prostřednictvím programu Microsoft Teams ve stejný den jako zkoušková písemka, čas konání pohovoru stanoví zkoušející při dokončení zkouškové písemky. Předmětem pohovoru je dokončení hodnocení zkouškové písemky. Během pohovoru může zkoušející položit doplňující otázky a změnit hodnocení písemky, a to zejména v případě potřeby ověření autorství zkouškové písemky.

Na závěr ústní části seznámí zkoušející studenta s hodnocením zkoušky.

statistika Design stránek: Stanislav Olivík, 2011