K101 K101 FSv ČVUT
k101

Matematika R1

Podmínky pro udělení zápočtu

Matematika R1

Podmínky pro udělení zápočtu – letní semestr 2019/2020

Vytisknout

Cvičení jsou povinnou součástí výuky. Od čtvrtého týdne letního semestru 2019/2020 do odvolání probíhají cvičení distanční formou pomocí prostředků elektronické komunikace na dálku (webová aplikace Moodle, program Microsoft Teams).

Podmínky pro udělení zápočtu stanoví a zápočet uděluje cvičící. Podle Opatření děkana č. 10/2020 se ověřování studijních výsledků formou zápočtu v letním semestru 2019/2020 provádí výhradně distančně na základě prezence v rámci bezkontaktní výuky nebo na základě samostatně vypracované práce.

statistika Design stránek: Stanislav Olivík, 2011