K101 K101 FSv ČVUT
k101

Bakalářské studium

Centrum aktivního učení

Centrum aktivního učení

Vytisknout

Matematika 2 - repetitorium

čtvrtek od 17:00 do 18:40 v posluchárně C-206

 • Zahájení výuky: 27. února 2020
 • Kód předmětu: 101XM2R
 • Obor: Stavební inženýrství, Architektura a stavitelství
 • Rozsah: 0 + 2
 • Počet kreditů: 0
 • Zakončení: Z

Cvičení "Matematika 2 - repetitorium" je volitelným doplňkem předmětů 101MA02 a 101M2A. Jeho účelem je pomáhat studentům, kteří potřebují látku z těchto předmětů zopakovat nebo doplnit, nenahrazuje však jejich základní výuku. Má formu přednášky: jsou na něm předváděna podrobně komentovaná řešení úloh z vybraných partií z předmětů 101MA02 a 101M2A. Účast je zcela dobrovolná, jedinou podmínkou pro získání zápočtu je zápis předmětu.

V období, kdy je přerušena kontaktní výuka, probíhá volitelné cvičení formou samostudia. Pro každé cvičení z tohoto období je připraven text s několika vyřešenými příklady k tématu cvičení s odkazem ke stažení na této stránce přes ikonu PDF níže.

Program

 • 27.2.2020  Metody výpočtu neurčitých integrálů: integrování rozkladem, metoda per partes.
 •  5.3.2020  Substituční metoda. Smíšené úlohy.
 • 12.3.2020  Parciální zlomky. Racionální funkce.  PDF 
 • 19.3.2020  Speciální neurčité integrály.  PDF 
 • 26.3.2020  Určité integrály.  PDF 
 •  2.4.2020  Nevlastní integrály.  PDF 
 •  9.4.2020  Aplikace určitých integrálů v geometrii a ve fyzice.  PDF 
 • 16.4.2020  Funkce více proměnných: definiční obory, parciální derivace, gradient, totální diferenciál.  PDF 
 • 23.4.2020  Aplikace totálního diferenciálu. Derivace v orientovaném směru.  PDF 
 • 30.4.2020  Křivky v rovině. Plochy v prostoru. Funkce definované implicitně.  PDF 
 •  7.5.2020  Lokální a vázané lokální extrémy.  PDF 
 • 14.5.2020  Globální extrémy.  PDF 
 • 21.5.2020  Obyčejné diferenciální rovnice 1. řádu.  PDF  Zápočet.
    Vzhled stránek: Stanislav Olivík, 2012