K101 K101 FSv ČVUT
k101

Bakalářské studium

Centrum aktivního učení

Centrum aktivního učení

Vytisknout

Matematika 2G - repetitorium

čtvrtek od 16:00 do 17:40 v učebně A-s134

 • Kód předmětu: 101XMG2
 • Obor: Geodézie a kartografie, Geoinformatika
 • Rozsah: 0 + 2
 • Počet kreditů: 0
 • Zakončení: Z

Cvičení "Matematika 21 - repetitorium G" je volitelným doplňkem předmětu 101MM2G. Jeho účelem je pomáhat studentům, kteří potřebují látku z těchto předmětů zopakovat, případně doplnit, nenahrazuje však jejich základní výuku. Má formu přednášky: jsou na něm předváděna podrobně komentovaná řešení úloh z vybraných partií z předmětu 101MM2G. Účast je zcela dobrovolná, jedinou podmínkou pro získání zápočtu je zápis předmětu.

Program

 • 1. týden: Riemannův integrál. Primitivní funkce. Tabulkové integrály.
 • 2. týden: Metoda per partes a substituce.
 • 3. týden: Parciální zlomky. Integrace racionální a iracionální funkce.
 • 4. týden: Nevlastní integrál. Aplikace integrálu.
 • 5. týden: Numerický výpočet integrálu.
 • 6. týden: Vlastnosti funkcí dvou proměnných.
 • 7. týden: Parciální derivování. Totální diferenciál. Taylorův polynom.
 • 8. týden: Implicitní funkce.
 • 9. týden: Extrémy funkce.
 • 10. týden: Diferenciální rovnice. Spádnice grafů funkce dvou proměnných.
 • 11. týden: Numerické řešení diferenciálních rovnic.
 • 12. týden: Opakování na zkouškovou písemku.
    Vzhled stránek: Stanislav Olivík, 2012