MA03 - prezentace z přednášek:

K částem některých přednášek existují prezentace. Budou sem postupně umisťovány.

25. 9.  Lineární obyčejné diferenciální rovnice, počáteční úlohy, Wronského determinant, fundamentální systém, homogenní rovnice s konstantními koeficienty

2. 10. Redukce řádu, variace konstant, metoda speciální pravé strany

9. 10. Skalární součin funkcí, ortogonální funkce, okrajová úloha, úloha o nosníku

9. 10. Vlastní čísla a vlastní funkce okrajové úlohy, vlastnosti vlastních čísel a vlastních funkcí, řešitelnost okrajové úlohy

23. 10. Dvojný integrál, Fubiniova věta, věta o substituci, (zobecněné) polární souřadnice, příklady

23. a 30. 10. Příklad na speciální substituce (např. u = xy, v = y/x) se dvěma metodami výpočtu Jacobiánu, aplikace dvojného integrálu, příklad na plošný obsah části plochy a na těžiště rovinného obrazce.

30. 10.,  6. a 13. 11. Trojný integrál, Fubiniova věta, cylindrické a sférické souřadnice, aplikace, Steinerova věta.

13. a 20. 11. Integrace na křivkách: parametrizace křivky, délka křivky, křivkový integrál prvního druhu, věta o substituci, aplikace

20. a 27. 11., 4. 12. Vektorové pole, křivkový integrál druhého druhu, práce, cirkulace, tok, Greenova (Stokesova) věta, aplikace.

18. 12. Potenciální pole, výpočet potenciálu.

[Poslední úprava  12. 12. 2019 - J. Ch.]