ČVUT FSv Katedra matematiky
Thákurova 7, 166 29 Praha 6
Tel.: +420 / 224 354 390

Doktorské studium

Studijní obory

Matematika ve stavebním inženýrství

Rozhodnutí o udělení akreditace PDF

Seznam předmětů

Seznam předmětů na stránkách fakulty

Seznam témat disertačních prací pro zájemce o studium


Mathematics in Civil Engineering

Rozhodnutí o udělení akreditace PDF


Odkazy

Všeobecné informace o doktorském studiu na stránkách fakulty

Doktorské studium do roku 2020 (dle předchozí akreditace)


Poslední změna: 2. 6. 2021