ČVUT FSv Katedra matematiky
Thákurova 7, 166 29 Praha 6
Tel.: +420 / 224 354 390

Doktorské studium

Matematika ve stavebním inženýrství

Témata disertačních prací pro zájemce o studium

TémaVedoucí práce
Analýza sdružených transportních procesů v porézních materiálech
Analysis of coupled transport processes in porous materials
Ing. Michal Beneš, Ph.D.
Entropie v dynamických systémech
Entropy in Dynamical Systems
doc. RNDr. Jozef Bobok, CSc.
Strukturální vlastnosti diskrétních dynamických systémů
Structural Properties of Dynamical Systems
doc. RNDr. Jozef Bobok, CSc.
Analýza rychlosti tlumení vibrací pružně plastických materiálů doc. RNDr. Pavel Krejčí, CSc.
Analýza bilančních rovnic fázových přechodů typu voda-led se změnou specifického objemu doc. RNDr. Pavel Krejčí, CSc.

Poslední změna: 3. 6. 2021

back