ČVUT FSv Katedra matematiky
Thákurova 7, 166 29 Praha 6
Tel.: +420 / 224 354 390

Doktorské studium

Studijní obory

Matematika ve stavebním inženýrství

Rozhodnutí o udělení akreditace PDF

Seznam témat disertačních prací pro zájemce o studium

Seznam předmětů

Seznam předmětů na stránkách fakulty

Všeobecné informace o doktorském studiu na stránkách fakulty

Doktorské studium do roku 2020 (dle předchozí akreditace)


Doctoral Studies

Study Programmes

Mathematics in Civil Engineering

Themes of dissertations for prospective students

List of Courses

List of Courses at the webpage of the faculty

Information on Doctoral Studies at the webpage of the faculty


Poslední změna: 10. 12. 2021