ČVUT FSv Katedra matematiky
Thákurova 7, 166 29 Praha 6
Tel.: +420 / 224 354 390

Informace k přijímací zkoušce z matematiky


Požadavky k přijímací zkoušce z matematiky na ČVUT

 1. Analytická geometrie v R2
 2. Kuželosečky
 3. Posloupnosti
 4. Goniometrické funkce
 5. Stereometrie
 6. Nerovnice s absolutními hodnotami
 7. Logaritmické a exponenciální rovnice
 8. Výrazy
 9. Goniometrické rovnice
 10. Úpravy logaritmů
 11. Grafy funkcí
 12. Definiční obory
 13. Nerovnice
 14. Planimetrie
 15. Kvadratické rovnice

Konstrukční úlohy ze stereometrie nejsou vzhledem k testovému charakteru přijímací zkoušky zařazeny. Znalost stereometrie a základů Mongeova promítání se prověřuje úvodním zápočtovým testem v předmětu Konstruktivní geometrie (říjen – přehled typových úloh vstupního testu, ukázka zápočtového testu).

      

© 2017–2024 FSv ČVUT v Praze. Připomínky směřujte na správce webu.