RNDr. Václav Kelar, CSc.

Informace pro studenty

Konzultační hodiny

Konzultační hodiny se v období, kdy výuka probíhá distančně, a ve zkouškovém období letního semestru 2019/20  (25. 5. - 3. 7. 2020)  konají výhradně prostřednictvím e-mailu. Lze poslat dotazy na konkrétní příklady, případně snímky řešení příkladů.


Předměty vyučované v letním semestru 2019/20

Předmět Matematika 2 (101MA02), cvičení

Harmonogram předmětu MA02

Podmínky pro udělení zápočtu z MA02

Vzorové testy z MA02 č. 1 | č. 2 | č. 3 (PDF)

Interaktivní vzorové testy z MA02 č. 1, 2, 3 (odpovídají vzorovým testům ve formátu PDF)

Oficiální tahák (PDF)

Literatura:

K samostatnému studiu: Cvičení z MA02 č. 4 | č. 5 | č. 6 | č. 7 | č. 8 | č. 9 | č. 10 | č. 11 | č. 12 | č. 13

Předmět Matematika A2 (101M2A), cvičení

Harmonogram předmětu M2A

Podmínky pro udělení zápočtu z M2A

Vzorové testy z M2A č. 1 | č. 2 | č. 3 (PDF)

Interaktivní vzorové testy z M2A č. 1, 2, 3 (odpovídají vzorovým testům ve formátu PDF, lze vyzkoušet ovládání na počítači)

Oficiální tahák (PDF)

Literatura:

K samostatnému studiu: Cvičení z M2A č. 4 | č. 5 | č. 6 | č. 7 | č. 8 | č. 9 | č. 10 | č. 11 | č. 12 | č. 13

Předmět Matematika R1 (101MAR1), přednáška

Harmonogram předmětu MAR1

Podmínky pro udělení zápočtu z MAR1

Požadavky ke zkoušce z MAR1

Hodnocení zkoušky z MAR1

Vzorové zápočtové písemky z MAR1 č. 1 | č. 2 (PDF)

Literatura:

Předmět Matematika R2 (101MAR2), přednáška

Harmonogram předmětu MAR2

Podmínky pro udělení zápočtu z MAR2

Hodnocení zkoušky z MAR2

Vzorové zápočtové písemky z MAR2 č. 1 | č. 2 (PDF)

Oficiální tahák k předmětu MAR2 se vzorci z integrálního počtu a matematické statistiky (PDF)

30 příkladů vhodných k přípravě na zkoušku z MAR2 (PDF)

Vzorová zkoušková písemka z MAR2 (PDF, aktualizovaná verze s čtyřmi příklady)

Řešení vzorové zkouškové písemky z MAR2 (PDF, aktualizovaná verze s čtyřmi příklady)

Vzorová zkoušková písemka z MAR2 (PDF, původní verze s šesti příklady)

Řešení vzorové zkouškové písemky z MAR2 (PDF, původní verze s šesti příklady)

Prováděcí pokyny ke zkoušce z MAR2 a vzor prohlášení

Literatura:

K samostatnému studiu: Přednáška z MAR2 č. 4 | č. 5 | č. 6 | č. 7 | č. 8 | č. 9 | č. 10 | č. 11 | č. 12 | č. 13

Předmět Matematika 2 - repetitorium (101XM2R), volitelné cvičení

Od druhého týdne letního semestru 2019/20 se v rámci CAU ( = Centrum aktivního učení) koná volitelné cvičení Matematika 2 - repetitorium, jehož náplní je opakování vybraných partií z předmětů MA02 a M2A (bližší informace).

K samostatnému studiu: Cvičení Matematika 2 - repetitorium ze dne 12. 3. | 19. 3. | 26. 3. | 2. 4. | 9. 4. | 16. 4. | 23. 4. | 30. 4. | 7. 5. | 14. 5. | 21. 5.


Katedra matematiky

Kontakt


 

Poslední aktualizace stránky:    24. 5. 2020