Na svých stránkách vás vítá
Katedra matematiky
Studijní předmět Matematika 2G


Vzhledem k pozměněným okolnostem konání zkoušky odsouhlasilo vedení katedry návrh Mgr. Milana Boříka, Ph.D. nově nastavit původně ohlášené součásti předmětu, a to zejména: harmonogram, skladbu zkouškové písemky a vymezení času k jejímu vypracování, hodnocení zkouškové písemky s novou bodovou tabulkou.


Kontakty:  
Přednášející, webmaster: Mgr. Milan Bořík, Ph.D.
Cvičící:

Aktualizace pro zkouškové období LS 2019/2020Základní informace:


Volitelné předměty:


Studentské soutěže: