K101 K101 FSv ČVUT
k101

Magisterské studium

Povinné předměty

Magisterské studium

Povinné předměty

Vytisknout

Statistika

Dr. RNDr. Jana Nosková

 • Kód předmětu: 101STAG
 • Obor: Geomatika
 • Rozsah: 2 + 2
 • Zakončení: Z, Zk

Obsah:

 1. Klasické testování hypotéz.
 2. Sekvenční testy, chyba prvního a druhého druhu.
 3. Waldův test pro alternativní rozdělení.
 4. Waldův test pro normální rozdělení.
 5. Bayesovské metody.
 6. Konjugovaný systém hustot.
 7. Ztrátová funkce.
 8. Bayesovské odhady.
 9. Bayesovské testy.
 10. Metoda maximální věrohodnosti.
 11. Robustní odhady.
 12. Lineární regrese a odhad MNČ.
 13. Robustní odhady v lineární regresi.

Povinná literatura:

[1] Wald Abraham: Sequential Analysis, Courier Corporation 2013, ISBN 978-0-486-61579-0
[2] Wasserman Larry: All of Statistics, Springer 2004, ISBN 978-0-387-40272-7
[3] Jurečková Jana and Picek Jan: Robust Statistical Methods with R, Chapman and Hall/CRC 2006, ISBN 978-1-58488-454-5

    Design stránek: Stanislav Olivík, 2011