Prezentace:

Využití příhradových konstrukcí v praxi

Historické konstrukce z pohledu stavební mechaniky

Biomechanika


Pracovní listy:

Průběh vnitřních sil na staticky určitém vazníku

Průběhy vnitřních sil v staticky neurčitém krovu

Průběhy vnitřních sil v staticky určitém krovu

Biomechanika – zatížení páteře

Porovnání momentů setrvačnosti pro několik typů průřezů se stejnou plochou

Porovnání velikosti normálového napětí pro několik typů průřezů se stejnou plochou

Výpočet průhybu na jednoduchých konstrukcích