Publikace

Jarušková, D. - Rencová, M.

Analysis of Annual Maximal and Minimal Temperatures for Some European Cities by Change Point Detection

In: Environmetrics. 2008, vol. 19, no. 3, p. 221-233. ISSN 1180-4009.

Rencová, M.

Limitní rozdělení testových statistik maximálního typu

In: Statistické dny v Brně. Brno: VUT v Brně, Fakulta strojní, 2006, s. 53-54. ISBN 80-214-3214-4.

Rencová, M.

Extrémy v teplotních řadách

In: Robust'04. Praha: Jednota českých matematiků a fyziků, 2004, s. 347-353. ISBN 80-7015-972-3.

Rencová, M.

Extremal Theory in Temperature Series

In: Compstat 16th [CD-ROM]. Praha: Česká statistická společnost, 2004, ISBN 80-239-3459-7.