K101 K101 FSv ČVUT
k101

Univerzita třetího věku

Harmonogram předmětu

Univerzita třetího věku

Harmonogram předmětu po týdnech

Vytisknout

Praktická matematika od Egypťanů po současnost I

S minimem matematických znalostí opravíme některé bludy z internetu a připomeneme zajímavé pojmy:

 1. Egyptské pyramidy
  Pokusíme se odpovědět na otázku jak a zda vůbec souvisí Cheopsova pyramida se zlatým řezem, Ludolfovým číslem, pentagramem, Pythagorejským trojúhelníkem.
 2. Zlatý, stříbrný a bronzový řez
  Hledání zlatého řezu, podobně Fibonacciho čísla a pentagramu ve všem, se pro některé „badatele“ stalo přímo posedlostí. Tak se na ně podíváme také.
 3. Magický pětiúhelník
  Proč obyčejný geometrický útvar přitahuje všeliké „šamany“? V architektuře se příliš neuplatnil. Monumentální stavby si vystačily s triangulací a kvadraturou.
 4. Fibonacciho čísla
  Cestou od králíků přes Pascalův trojúhelník k Le Corbusierovi.
 5. Ludolfovo číslo
  S analytickým přístupem s číslem pí od kvadratury kruhu ke geometrické rektifikaci kružnice.
 6. Kdo si hraje, nezlobí
  Hra 15, magické čtverce a sudoku, Eulerovy čtverce a organizace hry.
 7. Bývalá krása slunečních hodin v Klementinu
  Na stěnách Klementina lze nalézt 13 nástěnných slunečních hodin, mnohé z nich značně poškozených.
 8. Platonovské, Archimedovské a rombické mnohostěny
  Pět je také rombických mnohostěnů, Archimedovských je 13. Kromě popisu vlastností se podíváme na jejich výskyt v různých oblastech.
 9. Ještěd nemá tvar hyperboloidu
  Přesto je tvarově krásný a technicky dokonalý. Z jakých ploch je poskládán a proč ve větru nekmitá?
 10. Zvukoměřická úloha a GPS
  Zvukoměřická úloha z polohy pozorovatele hledá zdroj zvuku, GPS ze zdroje určuje polohu pozorovatele.
Design stránek: Stanislav Olivík, 2015