K101 K101 FSv ČVUT
k101

Univerzita třetího věku

Harmonogram předmětu

Univerzita třetího věku

Harmonogram předmětu po týdnech

Vytisknout

Praktická matematika od Egypťanů po současnost II

https://czv.cvut.cz/u3v.php

 1. Perspektiva v umění
  Dlouhá cesta k zákonům lineární perspektivy od uchopení prostoru k Vincimu a Dürerovi.
  Vzdušná a stropní perspektiva.
 2. Křivočaré perspektivy v umění i reklamě
  Geometrie a příklady cylindrické perspektivy a rybího oka.
 3. Geometrie klenby
  Vývoj klenby v Evropě a jejich geometrie.
 4. Fasády pravoslavných chrámů ve staré Rusi
  Rozměry pravoslavných chrámů jsou zakódovány v jejich fasádách. Celá konstrukce vychází ze zlatého řezu.
 5. Gotická okna
  Základem oken a roset je kruhový oblouk. Apolloniovy úlohy.
 6. Astrolab a staroměstský orloj
  Konstrukce astrolabu vychází ze stereografické projekce. Krásný astrolab staroměstského orloje je řízen hodinovým strojem.
 7. Mapy
  Od Ptolemaie k mapám Kolumbových objevů Nového světa. Konstrukce map.
 8. Parketáže
  Pravidelné, stejnorodé a nestejnorodé pokrytí roviny pomocí pravidelných n-úhelníků. Gauss a pravidelné n-úhelníky, mince. Parketáže z nepravidelných pětiúhelníků. I sucho umí parketovat.
 9. Křivky, křivky, křivky
  Křivky I: Řešení delfského problému a trisekce úhlu přispěly k rozvoji teorie křivek. Cassini, Lissajou a jiní.
  Křivky II: Růžice jsou základem pro tvary listů i květů.
  Křivky III : Spirály v rovině i prostoru.
  Křivky IV: Kuželosečky kolem nás.
  Křivky V: Cykloidy.
  Křivky VI: Uzly – Möbius – Escher.
Design stránek: Stanislav Olivík, 2015