K101 K101 FSv ČVUT
k101

Univerzita třetího věku

Harmonogram předmětu

Univerzita třetího věku

Harmonogram předmětu

Vytisknout

Matematika pro dědu i babičku

https://czv.cvut.cz/u3v.php

Pátý semestr s matematikou zahájíme exkurzí do Staré čistírny odpadních vod v Bubenči, podzemního paláce s monumentálními klenbami ze zvonivek.

Na exkurzi navážeme přednáškou Geometrie klenby. S paláci a klenbami úzce souvisí okna a vitráže, tak se zaměříme na kružnicový oblouk a Apolloniovy úlohy o kružnicích v přednášce Gotická okna. Při navrhování kružeb se také používal čtverec – zlatá brána do prostoru. V rovině tak zůstaneme prostřednictvím čtverce, ač jednoduchý, tak dokonalý a všestranně využitelný. Přidáme čtverce magické a dokonalé.

Z roviny daleko neutečeme. Nepravidelné a roztříštěné tvary, jak v rovině, tak v prostoru, lze popsat fraktálem, útvarem nezávislým na měřítku. Kromě praktického využití má i rozměr estetický.

Široké uplatnění jak v technické praxi, tak společenských vědách má teorie grafů. I my do ní nakoukneme, úlohy s ní související se objevují i v zábavných časopisech jako hlavolamy.

Seznámíme se též s jinou geometrií, neeuklidovskou geometrií v rovině, jejími modely a možnostmi využití nejen v umění. I Albert Einstein se ji snažil využít. Než vklouzneme do neuvěřitelného vesmíru, vysledujeme vývoj kalendáře, přestupných roků a vypočteme datum Velikonoc.

Co nám nebude jasné z vesmíru, necháme si vysvětlit na exkurzi v Planetáriu.


Na setkání s Vámi se těší Milada Kočandrlová

Design stránek: Stanislav Olivík, 2015