K101 K101 FSv ČVUT
k101

Univerzita třetího věku

Harmonogram předmětu

Univerzita třetího věku

Harmonogram předmětu

Vytisknout

Matematika hravá a tvořivá II

https://czv.cvut.cz/u3v.php

Čtvrtý semestr s matematikou zahájíme exkurzí do České národní banky, Na Příkopě 28, Praha 1. Expozice „Lidé a peníze“ nabízí historii vývoje peněz od pazourků k digitálním penězům a čipům. Prezentuje ucelený vývoj měny a financí v Čechách, včetně vývoje ČNB od jejího založení. Jediný volný termín pro exkurzi nám byl nabídnut na úterý 30. srpna 2016 v 10.00 hodin. TO BEREM!

Na exkurzi navážeme výpočtem RPSN – roční procentní sazby nákladů spotřebitelských úvěrů na konkrétních příkladech.

S výpočtem RPSN souvisí číslice – číslovky – čísla. Projdeme se historií vývoje počítání od počítání na prstech až po šíření počítání všemi generacemi a stoletími.

Vrátíme se k rovinné geometrii prostřednictvím čtverce, ač jednoduchý, tak dokonalý a všestranně využitelný.

V rovině zůstaneme i s hvězdicovými mnohoúhelníky s cípy i bez cípu, vedle estetické stránky mají i široké uplatnění např. v designu.

Již starověcí učenci se zabývali řešením tří úloh (stále jsme v rovině): délický problém, trisekce úhlu, kvadratura kruhu a rektifikace křivky. I my se na tyto problémy podíváme.

Nepravidelné a roztříštěné tvary, jak v rovině, tak v prostoru, lze popsat fraktálem, útvarem nezávislým na měřítku. Kromě praktického využití má i estetický rozměr.

Poslední akcí v rovině budou křivky gotických oken a jejich souvislost s Apolloniovými úlohami a nakonec i s prostým čtvercem.

Klenutím a klenbami se dostáváme do prostoru. Kromě válcových ploch se při konstrukci klenutí využívaly plochy kuželové, konoidální i anuloid. Tak malý pohled do skladu ploch a jejich použití neuškodí. Geometrie klenby nás dovede na exkurzi do Břevnovského kláštera.


Na setkání s Vámi se těší Milada Kočandrlová

Design stránek: Stanislav Olivík, 2015