K101 K101 FSv ČVUT
k101

Univerzita třetího věku

Harmonogram předmětu

Univerzita třetího věku

Harmonogram předmětu

Vytisknout

Matematika pro všední den pokračuje

Letní semestr 2017/18

https://czv.cvut.cz/u3v.php

Co jsme nezvládli v zimním semestru přesuneme do semestru letního a přidáme nová témata:

Na konci listopadu jsme navštívili muzeum smyslů. Tak na tuto návštěvu navážeme, vyzkoušíme některé z optických klamů a ukážeme jejich praktické použití jak ve virtuálním světě, tak ve výuce. V muzeu nás zaujaly hlavolamy, tak se k nim vrátíme a budeme si znovu hlavu lámat.

Už jednou jsme vázali uzle, naučíme se nové uzle a přidáme k nim problematiku vázání tkaniček u bot.

Budeme hledat optimální uspořádání pomerančů do jehlanů, které zvládají trhovci a hlavu si tím lámal i Kepler při zkoumání sněhové vločky.

Estetické rovinné uspořádání na tapetách a ornamentech nám přiblíží rovinné transformace.

S kompozicí ruku v ruce jde dekompozice, porcováním čtverce budeme vytvářet nové obrazce.

Odpočineme si u Kutnohorské iluminace, která je unikátním grafickým znázorněním technologie dobývání stříbra na Horách kutnohorských.

Budeme obdivovat technické objevy největšího renezančního umělce Leonarda da Vinciho.

V minulém roce to bylo 60 let, kdy se na velikonoční pondělí 22. dubna 1957 uskutečnilo první losování Sportky. Rok před tím proběhla první sázková hra Sazka. Historii obou her si připomeneme a pomocí kombinačních čísel si vypočítáme pravděpodobnost úspěšnosti sázení.


Na setkání s Vámi se těší Milada Kočandrlová

Design stránek: Stanislav Olivík, 2015