K101 K101 FSv ČVUT
k101

Univerzita třetího věku

Harmonogram předmětu

Univerzita třetího věku

Harmonogram předmětu

Vytisknout

Matematika pro všední den

https://czv.cvut.cz/u3v.php

Šestý semestr s matematikou naváže na výstavu Člověk a telefon, kterou jsme navštívili v závěru minulého semestru. Informace tam získané doplníme o další podrobnosti zasazené do časové řady. Nejenom telefon, ale i další vynálezy a události se odrazily ve vývoji světa a významnou měrou ovlivnily bytí lidstva, i těm se můžeme věnovat. Když vynálezy, tak technické nápady Leonarda da Vinci. I jedinečné zobrazení technologie zpracování stříbra v Kutnohorské iluminaci stojí za pozornost.

Uvidíme, že to co vidíme nemusí být pravda, oči nás klamou.

Využijeme Fermatův princip pro určení délky tkaničky do bot a zavážeme některé uzly.

Podíváme se na nejlepší pokrytí roviny kruhysrovnáme pomeranče do pyramidy.

Na státních vlajkách vyhledáme zajímavé geometrické konstrukce znaků a symbolů. Na konstrukci starých kamenických značek se vrátíme k hvězdicovým mnohoúhelníkům.

Se symboly a značkami souvisí touha člověka po zdobení sebe sama i prostředí, které ho obklopuje. Probereme sedm frýzových ornamentů, sedmnáct typů tapet a také rozety a to z hlediska rovinných transformací. Vše si ukážeme na uměleckých dílech a architektuře.

V letošním roce uplynulo šedesát let od prvního losování Sportky. Historii sázení vyjádříme čísly a pravděpodobnost výhry určíme pomocí kombinatoriky.

Kromě toho nás čeká několik překvapení. Máme slíbenou procházku po jednom pražském zákoutí a několik zajímavých přednášek mimo náš program (např. Družicový pohled pod led Antarktidy a vhled pod písky Sahary od prof. Jaroslava Klokočníka).


Na setkání s Vámi se těší Milada Kočandrlová

Design stránek: Stanislav Olivík, 2015