K101 K101 FSv ČVUT
k101

Univerzita třetího věku

Harmonogram předmětu

Univerzita třetího věku

Harmonogram předmětu

Vytisknout

Matematika trochu jinak II

Letní semestr 2018-2019

https://czv.cvut.cz/u3v.php

Rámcový obsah kurzu, ne pořadí přednášek:

 1. Klaudios Ptolemaios: Čtyři knihy o astrologických předpovědích.
 2. Jisté jsou jen daně a smrt. Vývoj daní a přehled některých absurdních daní.
 3. Dílo Roberta Bucminstera Fullera, geodetická kupole ve světě a u nás.
 4. Geometrie kupole, základem kupole je vesměs rotační plocha, tak dále.
 5. Rotační plochy kolem nás.
 6. Zrcadla jako rotační plochy, ale i jiný tvar zrcadla.
 7. Hyperbolický paraboloid.
 8. Tvary prstenců klenbových přehrad.
 9. Sférická trigonometrie, také trochu teorie.
 10. Exkurze do slévárny na strojní fakultě.
 11. A ještě jedna exkurze jako překvapení.

Na setkání se zájemci se těší Milada Kočandrlová

Design stránek: Stanislav Olivík, 2015