K101 K101 FSv ČVUT
k101

Univerzita třetího věku

Harmonogram předmětu

Univerzita třetího věku

Harmonogram předmětu

Vytisknout

Matematika trochu jinak

Zimní semestr 2018-2019

https://czv.cvut.cz/u3v.php

Z minulého semestru nám zůstal úklid dělových koulí do jehlanů, se kterým si hlavu lámal i Kepler při zkoumání sněhové vločky. Dále to byly technické vynálezy největšího renezančního umělce Leonarda da Vinciho.

Od Vinciho přesuneme pozornost k miniaturním molekulárním stojům tří nobelistů za rok 2016.

Zopakujeme si jak jsme násobili celá čísla a podíváme se, jak se násobí u jiných národů a jak násobí počítač v binární soustavě.

Geometrický pohled nám přiblíží komplexní čísla. Od komplexních čísel je pak kousek ke kvaternionům a od kvaternionů už je jenom kousek k Maxwellovým rovnicím.

Česko je velmocí rozhleden, máme jich více než čtyři stovky. Vybereme z nich ty, které jsou zajímavé z geometrického hlediska, nebo jinak zajímavé.

Novinkou bude seriál: Ovlivnily i ovlivnili život na Zemi i život náš.

V tomto semestru se nám snad konečně podaří výprava po stopách Golema.


Na setkání s Vámi se těší Milada Kočandrlová

Design stránek: Stanislav Olivík, 2015