K101 K101 FSv ČVUT
k101

Univerzita třetího věku

Harmonogram předmětu

Univerzita třetího věku

Harmonogram předmětu

Vytisknout

Geometrie na každém kroku II

Letní semestr 2019-2020

1 - 2. Dokončíme teoretické povídání o plochách a jejich použití v praxi – hyperbolický paraboloid a přechodové plochy.

3 - 4. Procvičíme mozkové závity s IQ testy a s hlavolamy Alberta Einsteina.

5. Vrátíme se ke geometrii řetězovky a její aproximaci kuželosečkou.

6 - 7. Prozkoumáme geometrii segmentových, obloukových i zavěšených mostů.

8 - 9. Vynález papíru a knihtisku ověříme v muzeu HMP na zámku ve Ctěnicích.

10. Krásu i geometrii slunečních hodin na jihovýchodní stěně letního refektáře Strahovského kláštera prozkoumáme v učebně i na Strahově.

11 - 12. Metodu nejmenších čtverců používáme 215 nebo 225 let? Mimo jiné pomohla určit dráhu planetky Ceres. Vše si ověříme v Astronometrickém ústavu AV ČR v Ondřejově.

Změna programu je vyhrazena Miladě Kočandrlové a účastníkům kurzu.


Na setkání s Vámi se těší Milada Kočandrlová

Design stránek: Stanislav Olivík, 2015