K101 K101 FSv ČVUT
k101

Univerzita třetího věku

Harmonogram předmětu

Univerzita třetího věku

Harmonogram předmětu

Vytisknout

Geometrie na každém kroku

Zimní semestr 2019-2020

Kupole nebo kopule? zastřešuje kruhový půdorys už u primitivních národů – iglú, jurty,týpí i rozlehlé haly.

V r. 1947 vynalezl princip geodetických kopulí Richard Buckminster Fuller. Byl to velice úspěšný americký architekt, matematik, vynálezce a spisovatel. Jeho jméno mají molekuly uhlíku   fullereny. Měl životní cíl poskytnout lidstvu prostředky k jeho záchraně od přírodních katastrof.

Geometrickou kopuli lépe pochopíme pomocí sférické trigonometrie, to je geometrie na sféře. Geodetická kopule je totiž mnohostěn vepsaný do sféry nebo promítnutý na sféru.

Kopule sice zastřeší kruhový půdorys, ale hyperbolickým paraboloidem lze zastřešit i půdorysy různých tvarů.

Konstručně jednodušší se může zdát zastřešení rozvinutelnými plochami nebo jejich částmi – přechodové plochy.

Kubismus (cubus – krychle) – ojedinělý svou komplexností – pokryl všechna odvětví umění včetně architektury. V Česku se vyvíjel zcela jedinečným způsobem ve velice krátkém období let 1911 až 1914. Jeho hlavními představiteli jsou Josef Gočár, Josef Chochol, Pavel Janák, Otakar Novotný, Vlastislav Hofman, Emil Králíček. Na kubistickou architekturu později navazuje dekorativnější rondokubismus.

Architektura dopravních staveb – silniční, železniční i vodní – souvisí s křivkami zvanými přechodnice, jsou to klotoida, paraboly, lemniskáta.

Doprava bez mostů by nebyla dopravou. Geometrie mostních oblouků je rozmanitá.

Bez elektrické energie mohou teoreticky žít pouze zelení puberťáci. My se podíváme na prověšení drátů – řetězovku i na tvar stožárů.

Změna programu je vyhrazena Miladě Kočandrlové a účastníkům kurzu.

Vzhledem k tomu, že www-stránka U3V na ČVUT je v rekonstrukci, předběžně se můžete přihlásit na kocandrlova@hotmail.cz.


Na setkání s Vámi se těší Milada Kočandrlová

Design stránek: Stanislav Olivík, 2015