K101 K101 FSv ČVUT
ČVUT

Volitelné předměty LS 10/11

Logo

Katedra matematiky Fakulty stavební ČVUT v Praze

pořádá ve šk. r. 2010/2011 pro studenty všech fakult naší školy cyklus přehledových přednášek českých i zahraničních matematiků

nazvaný

Kapitoly ze současné matematiky

 

Program přednášek LS 2010/11:

12. 5. 2011, 17:00, B-365, budova FSv
RNDr. Tomáš Vejchodský, Ph.D., Matematický ústav AV ČR
Název přednášky:
Aposteriorní odhady chyby metody konečných prvků (2. část)

5. 5. 2011, 17:00, B-365, budova FSv
RNDr. Tomáš Vejchodský, Ph.D., Matematický ústav AV ČR
Název přednášky:
Aposteriorní odhady chyby metody konečných prvků (1. část)

28. 4. 2011, 17:00, B-365, budova FSv
doc. RNDr. Jan Chleboun, CSc., Katedra matematiky, FSv ČVUT v Praze
Název přednášky:
Apriorní odhad chyby metody konečných prvků (dokončení).

21. 4. 2011, 17:00, B-365, budova FSv
doc. RNDr. Jan Chleboun, CSc., Katedra matematiky, FSv ČVUT v Praze
Název přednášky:
Odhady přesnosti numerické kvadratury (dokončení).
Apriorní odhad chyby metody konečných prvků.

14. 4. 2011, 17:30, B-161, budova FSv
doc. RNDr. Jan Chleboun, CSc., Katedra matematiky, FSv ČVUT v Praze
Název přednášky:
Odhady přesnosti numerické kvadratury
Abstrakt:  Numerická kvadratura (tj. numerický výpočet určitého integrálu) patří mezi klasické úkoly numerické matematiky stejně jako odhad chyby, jíž se dopustíme, jestliže přesnou hodnotu integrálu nahradíme jejím numerickým přiblížením. Přednáška posluchače seznámí s některými metodami a výsledky odhadů chyby.
   Jelikož analýza přesnosti numerických metod nebývá součástí výuky na technických VŠ, je přednáška zamýšlena jako seznámení se s touto problematikou a jako duševní příprava na odhady chyby, která provází řešení diferenciálních rovnic získané metodou konečných prvků. Tyto odhady budou předmětem výkladu v dalších týdnech (J. Ch., Tomáš Vejchodský z MÚ AV ČR) ..

31. 3. 2011, 17:00, B-365, budova FSv
doc. RNDr. Jozef Bobok, CSc., Katedra matematiky, FSv ČVUT v Praze
Název přednášky:
Věty o pevném bodě IV

17. 3. 2011, 17:00, B-365, budova FSv
doc. RNDr. Jozef Bobok, CSc., Katedra matematiky, FSv ČVUT v Praze
Název přednášky:
Věty o pevném bodě III

10. 3. 2011, 17:00, B-365, budova FSv
doc. RNDr. Jozef Bobok, CSc., Katedra matematiky, FSv ČVUT v Praze
Název přednášky:
Věty o pevném bodě II

2. 3. 2011, 17:00, B-365, budova FSv
doc. RNDr. Jozef Bobok, CSc., Katedra matematiky, FSv ČVUT v Praze
Název přednášky:
Věty o pevném bodě I


Historie: ZS 2010/11 | LS 2009/10 | ZS 2009/10 | LS 2008/9 | ZS 2008/9

 

Cyklus je určen studentům se zájmem o matematiku. Bude mít formu volitelného předmětu (s kódem 101XKSM) ukončeného zápočtem.

Předpokládá se, že zahraniční přednášející budou přednášet anglicky.

Studenti ČVUT si předmět zapisují přes KOS.


Další informace:

o tématech a přednášejících:

Doc. RNDr. Jozef Bobok, CSc. (bobok@mat.fsv.cvut.cz)

o Rektorysově soutěži:

RNDr. Ivana Pultarová, CSc. (ivana@mat.fsv.cvut.cz)

 

Poslední úprava: 

Design stránek: Stanislav Olivík, 2008