Další matematické soutěže

Cena profesora Rektoryse

Od roku 2007 proběhne v listopadu soutěž studentů fakulty z témat prací v oblastech fyzika, mechanika a matematika. Cílem nové soutěže je srovnání prací v těchto třech oborech a výběr nejlepší z nich. Cenu založily společně katedra fyziky, katedra mechaniky a katedra matematiky a první soutěž bude novou akcí s výběrem nejlepších aplikačních teoretických prací.

webové stránky soutěže

Cena profesora Babušky

Od roku 1994 každoročně uděluje Česká společnost pro mechaniku a Jednota českých matematiků a fyziků cenu prof. Ivo Babušky v oboru počítačových věd, tj. v oboru počítačová mechanika, počítačová analýza a numerická matematika. Cenu založil významný český matematik prof. Ing. Dr. Ivo Babuška, Dr.Sc., který od podzimu 1968 působí ve Spojených státech amerických, nyní na Institute for Computational Engineering and Sciences, University of Texas, Austin.

Cena Praemium Bohemiae

V roce 2000 byla zřízena Nadace Bohuslava Jana Horáčka Českému ráji. Jejím cílem je trvale oceňovat ty Čechy, kteří se významným způsobem podílejí na rozvoji vědění a umění v České republice. Cena v hodnotě 1 mil. Kč je uvažována pro umělecké obory a cena v hodnotě 3 mil. Kč pro obory ekonomie, medicína, chemie, fyzika, ochrana přírody a matematika. Ceny jsou určeny jednak v kategorii studentských prací, ale také v kategorii graduovaných. Nadace představuje vyjimečné ocenění jednotlivců v oblasti vědy.

Bohuslav Jan Horáček, rodák od Turnova, po emigraci v roce 1949 úspěšně podnikal na Kanárských ostrovech. Zemřel náhle v roce 2002, po založení Nadace.

SVOČ (v matematice) ZKUSTE TO

Soutěž v rámci Studentské vědecké, umělecké a odborné činnosti. V roce 2000 byla obnovena soutěž vysokoškoláků ve vědecké odborné činnosti SVOČ v matematice při příležitosti Světového roku matematiky.

Vyhlašovatelem soutěže je Matematická vědecká sekce Jednoty českých matematiků a fyziků pro obory: matematická analýza, teorie pravděpodobnosti, statistika, ekonometrie a finanční matematika, matematické struktury, teoretická informatika a aplikovaná matematika. Soutěže se může zúčastnit každý student vysoké školy nebo fakulty.

 Zpět na stránku soutěže