Prof. Dr. František Vyčichlo

Na otázku "proč právě Vyčichlova soutěž?" odpoví několik dat z životopisu Františka Vyčichla.

Brzy po otevření vysokých škol po druhé světové válce v roce 1945 se prof. Dr. František Vyčichlo (1905 - 1958) stal předsedou I. ústavu matematiky na ČVUT.

Habilitoval se na ČVUT v roce 1939 a byl zde jmenován řádným profesorem od 1. října 1945.

V roce 1950 bylo 10 ústavů matematiky a 2 ústavy deskriptivní geometrie sloučeno v jednu katedru matematiky a deskriptivní geometrie pod vedením prof. Vyčichlo. V době vzniku zde pracovalo 63 učitelů.

Prof. Vyčichlo se zasloužil o to, že v krátké době po okupaci mohlo ČVUT obnovit svou činnost v plném rozsahu. Sám přednášel matematiku nejen tam, ale i na dalších vysokých školách (UMPRUM, AVU, přírodovědecká fakulta Karlovy univerzity), podílel se na přípravě učebních plánů a osnov, pomáhal zajišťovat nové vysokoškolské učitele i dostatek knih a učebnic.

Jeho tvůrčí energie a organizátorské schopnosti byly tak znamenité, že byl vyzván, aby pomohl při budování Matematického ústavu ČSAV.

Byl to výborný učitel: nikomu nic neslevil, nesnášel lajdáctví, byl přísný, ale objektivní a přitom lidský, rád si popovídal se studenty o jejich zájmech i starostech.

Katedra matematiky a deskriptivní geometrie byla postupně opět rozdělována podle toho, jak se vyčleňovaly jednotlivé vysoké školy z ČVUT (VŠCHT, VŠZ). Vznikly také čtyři katedry matematiky a deskriptivní geometrie a to na fakultě strojní, elektrotechnické, architektury, pozemního stavitelství.

Poslední z nich vedl profesor Vyčichlo do posledních dnů svého života.

Zemřel v lednu 1958 v necelých 53 letech.

 Zpět na stránku soutěže