K101 K101 FSv ČVUT
Bakalářské studium
Letní semestr 2022/23
Výuka \ Bakalářské studium \ Letní semestr \ Matematika 2 SI \ Podmínky pro udělení zápočtu

Vytisknout

Matematika 2 SI

Podmínky pro udělení zápočtu

Cvičení jsou povinnou součástí výuky.

Během semestru se uskuteční 3 testy, z každého je možné získat maximálně 24 bodů, celkem je tedy možné získat 72 bodů.

Nutnou podmínkou pro získání zápočtu je účast na všech testech.

Učitel může upřesnit další podmínky k udělení zápočtu na cvičení. Pokud student získá minimálně 24 bodů ze všech testů (součet bodů ze všech testů) a splní případné další podmínky stanovené učitelem, zápočet bude udělen.

Pokud student dosáhne ze všech testů 9 bodů a méně, zápočet udělen nebude.

Pokud student získá od 10 do 23 bodů (součet ze všech tří testů) a splní případné další podmínky stanovené učitelem a chce získat zápočet, musí se zúčastnit společné písemky, která bude vypsána po ukončení všech tří testů na konci semestru. Písemka bude obsahovat tvořené úlohy (nikoliv volitelné odpovědi) a zápočet bude udělen při minimálně 70% úspěšnosti. Z této písemky už žádné body přidělovány nebudou.

V letním semestru 2022/23 se opravná zápočtová písemka koná dne 18. 5. 2023 od 7:00 do 7:45 v posluchárně B-280.


Obsahy testů

Ukázky testů lze nalézt na stránce předmětu Matematika 2.


Organizace testů

Přibližně v 6., 9. a 12. týdnu studenti absolvují ve vyhrazené době testy z probrané látky, a to na počítačích v počítačové učebně.

Doba trvání každého testu je 40 minut čistého času. V každém testu jsou 4 příklady (maximální zisk je vždy 24 bodů). Jedinou povolenou pomůckou je oficiální tahák.

Pravidla zápočtových testů

Náhradní termíny pro testy dohodne student s vyučujícím. Náhradní test může psát student, který test neabsolvoval a byl omluven.

Opravy neúspěšných testů nejsou možné.


V hodnocení testů je špatná odpověď hodnocena -1 bodem, pokud odpověď není zaškrtnuta, je příklad hodnocen 0 body.


Body z testů se přepočítávají ke zkoušce podle následující tabulky:

Body z testůBody ke zkoušce
101
11 – 172
18 – 243
25 – 314
32 – 385
39 – 456
46 – 527
53 – 598
60 – 669
67 – 7210

©2022-2023 K101 FSv ČVUT v Praze