K101 K101 FSv ČVUT
Výuka
Výuka \ Podmínky vedoucího katedry

Vytisknout

Podmínky vedoucího katedry

Preambule

Ve Studijním a zkušebním řádu pro studenty ČVUT z 8. 7. 2015 se v čl. 7 odst. 5 uvádí: Účast na přednáškách je doporučená. Účast na ostatních formách organizované výuky je zpravidla kontrolována a požadavky pro účast stanoví příslušný vedoucí katedry nebo ústavu (dále jen katedry).

Podmínky vedoucího katedry

V reakci na výše uvedené stanovuji v ostatních formách povinné a povinně volitelné výuky prováděných Katedrou matematiky FSv ČVUT v Praze písemnou kontrolu účasti s možností zpětného vyhodnocení. Případnou vyšší neúčast na ostatních formách výuky řeší vyučující individuálně. Specifické podmínky pro udělení zápočtu a průběh zkoušky daného předmětu jsou podrobně popsány a zveřejněny na internetové stránce předmětu nejpozději v 1. týdnu semestru, s touto skutečností jsou studenti seznámeni při zahájení výuky.

©2022-2024 K101 FSv ČVUT v Praze