Rektorysova soutěž, ročník 2016
Stránky katedry Stránky o posluchárně prof. Rektoryse Stránky fakulty

Studentská konference
a

Rektorysova soutěž

se konala 2. prosince 2016 od 8:30 v místnosti B-255
v budově Fakulty stavební ČVUT v Praze


Výsledky Rektorysovy soutěže

1. místo Hana Dlouhá: Periody řetězových zlomků prvků kvadratického tělesa, FJFI
Evžen Korec: Tahová a tlaková ztráta stability prostě podepřeného prutu popsaného Timošenkovým modelem, FSv
Lukáš Krupička: Matematické modelování hydro-termálních procesů v betonu s vlivem mrznutí, FSv
Karel Mikeš: Quasicontinuum method extended to irregular 3D latices with elastoplastic or elastic-brittle interactions, FSv
Marek Tyburec: Modulární topologická optimalizace příhradových konstrukcí sestavených z Wangových dlaždic, FSv
2. místo Jakub Klinkovský: Masivně paralelní implementace modelu dvoufázového nemísivého proudění v porézním prostředí, FJFI
Ondřej Kollert: Analýza spekter náhodných matic za použití teorie čítacích procesů, FJFI
Jiří Minarčík: Applications of Planar and Space Curve Evolution, FJFI
Tomáš Smejkal: Testování fázové stability a výpočet rovnovážných stavů při dané vnitřní energii, objemu a látkových množstvích, FJFI
Kateřina Solovská: Numerické metody pro segmentaci medicínských dat, FJFI
3. místo Jan Franců: Simulace transportu komponent vícesložkové směsi pomocí Stefanovy-Maxwellovy teorie a mechaniky kontinua, FJFI
Liya Gaynutdinova: Numerické řešení vlastního čísla úlohy s nejistými daty, FSv
Magdalena Tinková: Poziční reprezentace čísel v kubických tělesech, FJFI
Jana Vacková: Multi-headway statistika systémů s kombinovanými potenciály, FJFI
Nemohl se zúčastnit konference, ale zaslal práci Pavel Eichler: Matematické modelování subsonického proudění okolo překážek pomocí metody Lattice-Boltzmann, FJFI

Porota:

předsedaprof. RNDr. Ivo Marek, DrSc., FSv
členové doc. RNDr. Jan Chleboun, CSc., FSv
doc. Mgr. Milan Krbálek, Ph.D., FJFI
doc. RNDr. Zdeněk Skalák, CSc., FSv
Ing. Matěj Tušek, Ph.D., FJFI

Nesoutěžní příspěvky

Jan Havelka: Künzel model and boundary inverse problem, FSv
Hana Horáková: Detekování více změn v sezónním chování časových řad, FSv
Eliška Janouchová: Bayesian Identification of Aleatory Uncertainties Based on Hierarchical Modelling, FSv
Martin Ladecký: Integrace mikrostrukturálních vysoce oscilujících bázových funkcí, FAST VUT
Eva Myšáková: Kombinace paralelně konstruovaných meta-modelů, FSv
Jitka Píšová: Některé výsledky o stabilitě silných řešení Navierových-Stokesových rovnic, FSv
Petra Vacková: Některé modely přenosu tepla v proudící nestlačitelné tekutině, FSvSborník abstraktů | PDF |Kontakty

doc. RNDr. Petr Kučera, CSc.
předseda organizačního výboru konference
Katedra matematiky FSv ČVUT
Telefon: 22435 4466
Email: petr.kucera@cvut.cz
Ing. Martin Soukenka, Ph.D.
člen organizačního výboru konference
Katedra matematiky FSv ČVUT
Telefon: 22435 4411
Email: martin.soukenka@cvut.cz

Poděkování

Konference byla podpořena grantem SGS ČVUT, SVK 01/16/F1.


Stránky předchozích ročníků Rektorysovy soutěže:
2016 (9.ročník), 2015 (8.ročník), 2014 (7.ročník), 2013 (6.ročník), 2012 (5.ročník), 2011 (4.ročník), 2010 (3.ročník), 2009 (2.ročník), 2008 (1.ročník), 2007 (0.ročník)