Posluchárna profesora Karla Rektoryse
Stránky katedry Stránky fakulty
Předmluva Slavnostní otevření Prof. Rektorys Fotogalerie Planetka

Planetka (40459) Rektorys

Osvědčení o pojmenování planetky(40459) Rektorys

Co jsou to planetky

Planetky (asteroidy) jsou shluky skal o velikostech desítek metrů až stovek kilometrů, které obíhají kolem Slunce většinou po drahách podobných planetárním. Nejvíce z pozorovaných planetek se nachází mezi drahami Marsu a Jupiteru, v poslední době jsou však objevovány i větší planetky za drahou Neptunu. Naopak některé planetky se přibližují k Zemi a mohou na ni i dopadnout. Malé úlomky planetek k nám dopadají často jako meteority, několikakilometrové skály mohou znamenat i ohrožení naší civilizace. Pokud je však dobře poznáme, mohou být naopak užitečné pro příští generace, například jako zdroj surovin. Už dnes máme informace o některých planetkách i z kosmických sond, které kolem nich prolétly.


Jak jsou planetky pojmenovávány?

Objevitel konkrétní planetky má privilegium navrhnout jméno komisi pro jména malých těles, která rozhodne o vhodnosti navrhovaného jména. Občasné zprávy v médiích o tom, že si jméno planetky lze koupit, se nezakládají na pravdě. Chcete-li nějaké jméno "zvěčnit" na obloze tím, že jej dáte planetce, nejlepším způsobem je nějakou planetku objevit sami...

Navržené jméno musí splňovat následující podmínky:

  • jeho délka musí být nejvýše 16 znaků včetně mezer a interpunkce
  • mělo by být pokud možno jednoslovné
  • musí být vyslovitelné (v nějakém jazyce)
  • nesmí být urážlivé
  • nemělo by být příliš podobné s některým už existujícím jménem planetky nebo satelitu některé planety
  • jména osob nebo událostí známých hlavně z vojenského či politického hlediska jsou přípustná nejdříve 100 let poté, co daná osoba zemřela nebo co se daná událost stala
  • jména domácích zvířat nejsou podporována


Osvědčení o pojmenování planetky(40459) Rektorys

Význam údajů na stránce o planetkách

Z výše uvedeného vyplývají významy jednotlivých údajů na stránce o planetkách s Č/S jmény. Zde je pro přehlednost uvádíme souhrnně:

Číslo trvalé označení planetky
Jméno přidělené jméno planetky
Objevitel jméno(a) objevitele(ů) planetky v opozici, v níž planetka dostala základní označení
Observatoř název hvězdárny, na níž objevitel(é) planetku pozoroval(i)
Datum objevu první noc, kdy planetku objevitel(é) v základní (objevové) opozici pozoroval(i)
Základní označení označení, které planetka dostala přiděleno v opozici uznané jako objevové
Citace oficiální zveřejněné zdůvodnění a vysvětlení jména planetky
Zdroj číslo Minor Planet Cirkuláře nebo zkratka jiného zdroje, kde byla oficiální citace zveřejněna, v závorce je pak uvedeno datum tohoto zveřejnění, pokud je nám známo. Pro citace zvěřejněné do září 1993 jsme údaje čerpali z knihy L. D. Schmadela "Dictionary of Minor Planet Names" (1993, Springer-Verlag Berlin Heidelberg), pro ty od října 1993 pak přímo z uvedených Minor Planet Cirkulářů. Dvoupísmenná zkratka na konci jsou iniciály toho z autorů této stránky, který danou citaci přeložil.


Text převzat ze stránky http://planetky.astro.cz/intro.phtml