Posluchárna profesora Karla Rektoryse
Stránky katedry Stránky fakulty
Předmluva Slavnostní otevření Prof. Rektorys Fotogalerie Planetka

Slovo úvodem

Některá jména významných vědců a učitelů jsou spojována s historií. Také s výsledkem jejich práce. U mnohých z nich, pokud jsou již historickými osobnostmi, jsou jejich slavná jména spojována s budoucností.

Jak je dáno spojení s budoucností? Je dáno prostředím, kde žili a co dělali. Karel Rektorys působil skoro půl století na katedře matematiky stavební fakulty ČVUT a učil. Vedle toho, že učil, pracoval na aplikacích matematiky souvisejících s výpočty.

Vzpomínky na prof. Karla Rektoryse budou různé. Vzpomínky na jeho působení na katedře a jeho práci budou v učebně, která bude vyvolávat jak u učitelů, tak u studentů, ty nejkrásnější vzpomínky. Nadaným studentům nabídne učebna i další neprobádané směry cest do budoucnosti.